Verliesbegeleiding voor Kinderen

Soms komt een kind er ook met hulp van begeleiding van ouders/verzorgers niet uit. Het is verstandig om professionele hulp in te schakelen als u signaleert dat:

  • Het kind een langere periode van neerslachtigheid vertoont.
  • Het kind de interesse verliest in alle dagelijkse gebeurtenissen.
  • Het kind slaapproblemen, eetproblemen en een grote angst om alleen te zijn laat zien.
  • Het kind langere tijd “Kinderachtig” gedrag vertoont.
  • Het kind de vertrokkene (overlijden, scheiding, ziekte)¬†idealiseert en (nadrukkelijk) zijn of haar gewoontes imiteert.
  • Het kind regelmatig aangeeft dat het bij de vertrokkene wil zijn.
  • Het kind zich blijvend terugtrekt uit de kring van vriendjes en bekenden.
  • Het kind vage klachten blijft houden zonder dat de huisarts iets kan vinden.
  • Het kind niet meer naar zijn of haar lievelingssport wil.
  • Het kind terugval in schoolprestaties (kortere of langere tijd) laat zien of weigert om naar school te gaan.

In de begeleiding met kinderen maak ik gebruik van speelse werkvormen, zoals het spelen met speelgoed, knutselen, tekenen en het doen van spelletjes.
Op een ongedwongen manier kijk ik samen met het kind naar zijn of haar verdriet en emoties en hoe hier mee om te gaan.

Door het verlies een plek te geven in het leven, krijgt het kind de ruimte om op een gezonde manier zich verder te ontwikkelen.